Naše služby

Klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností, to zn. aktívne vyhľadávame nehnuteľnosti podľa Vašich požiadaviek, či kupujúcich / prenajímateľov pre Vami ponúkanú nehnuteľnosť. Zároveň zabezpečíme všetky právne náležitosti, ktoré sú nevyhnutné k týmto úkonom, ako zaobstaranie listu vlastníctva, geometrického plánu, resp. kópie z katastrálnej mapy, sprostredkovanie úverov, vyhotovenie zmlúv, návrhu na vklad do katastra, zaobstaranie znaleckých posudkov, a v prípade predaja kultúrnej pamiatky zapísanej do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok aj všetky náležitosti v zmysle zákona.
Svojim klientom ponúkame taktiež poradenské služby, reklamno-propagačný a poistenecký servis, a ďalšie súvisiace služby (pozri Partneri).

Pracujeme na báze „success fee“, t.j. nárok na sprostredkovateľskú províziu si uplatňujeme len v prípade úspešnej realizácie. Neúčtujeme si žiadne, ani minimálne poplatky v prípade nezrealizovaného obchodu.
Sprostredkovateľskú províziu si uplatňujeme v prípade uzavretia kúpnej zmluvy iba u predávajúceho, štandardne vo výške 3% z kúpnej ceny.
V prípade uzavretia nájomnej zmluvy vo výške jedného mesačného nájomného podľa nájomnej zmluvy a to zo strany prenajímateľa.
Sprostredkovateľská provízia zahŕňa kompletný realitný servis, vrátane vyhotovenia znaleckého posudku (pozri naše služby).
Provízia nezahŕňa poplatky, ktoré si účtujú orgány štátnej správy, banky a notár (kolky, overovanie podpisov, poplatky súvisiace s úverom).

Ceny trhových ocenení nehnuteľností:
trhové ocenenie bez obhliadky: 18,- € vrátane DPH
trhové ocenenie s obhliadkou:   48,- € vrátane DPH