Pozemky v okrese Trebišov

na predaj pozemky v obci Streda nad Bodrogom

 

orná pôda : 172 157 m2 v cene 0,79 EUR / m2

trvalé trávnaté porasty: 3125 m2 v cene 0,29 EUR / m2

ostatné plochy: 12 603 m2 v cene 3 EUR / m2


Lokalita:Streda nad Bodrogom
Druh:predaj
Okres:Trebišov
Pozemok m2:12 603 m2
Cena za m2:3,00 €/m2